Aktualności
Roboczo z sołtysami
2020-01-28

Z inicjatywy wójta odbyła się pierwsza w tym roku narada z sołtysami. Tematyka spotkania związana była zarówno ze sprawami bieżącymi, jak i planami na cały rok 2020. Po rozpoczęciu zebrania wójt Marek Buława podziękował zebranym za współpracę w 2019 r., będącym pierwszym pełnym rokiem wspólnej pracy włodarza gminy z sołtysami. Ustalony został harmonogram zebrań wiejskich, które rozpoczną się już w nadchodzącym tygodniu, z początkiem lutego. Poświęcone one będą bieżącym sprawom sołectw, wójt omówi również założenia tegorocznego budżetu ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w poszczególnych miejscowościach.

Wójt przedstawił także zebranym profil i charakterystykę działania nowo powstałego klubu Senior+, który w styczniu rozpoczął swoją działalność w Zakrzewie, zaś zajęcia z dnia na dzień nabierają rozpędu i stanowią bardzo ciekawą ofertę dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. Poczyniono także wstępnie ustalenia dotyczące organizacji tegorocznych dożynek gminnych, których gospodarzem będą Drożyska Wielkie. Zebrani postanowili, iż święto plonów odbędzie się 12 września, w sobotę.

Omówione zostały kwestie związane z realizacją tegorocznego funduszu sołeckiego, w tym zasady wydatkowania i zlecania poszczególnych zadań. Pracownik Urzędu Gminy, Marlena Ziółkowska, poinformowała sołtysów, że 16 stycznia Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, X już edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, beneficjentami konkursu są gminy, zaś każda z nich ma prawo złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwach. Zebrani otrzymali również szczegółowe informacje na temat organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krajna Złotowska” konkursu na Sołtysa Roku 2019.

Wójt zachęcił, za pośrednictwem sołtysów, wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystościach upamiętniających rocznicę wyzwolenia Zakrzewa, które odbędą się pod Pomnikiem Obrońców Polskości Ziemi Złotowskiej 1772-1945 29 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 oraz oddanie czci tym, którzy zapłacili za wolność Zakrzewa i okolic swoją krwią poświęcając zdrowie i życie realizacji idei V Prawd Polaków, poprzez symboliczne wywieszenie biało-czerwonej flagi przy posesjach.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy