Aktualności
Informacja biura ZGK dla przedsiębiorców
2020-03-26

Informacja dla podmiotów (dot. nieruchomości niezamieszkanych), które od 01-04-2020 r. przystąpiły do zorganizowanego przez Związek systemu gospodarowania odpadami komunalnymi!

Zarząd Związku Gmin Krajny uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wszyscy prowadzący działalność gospodarczą oraz zakłady pracy, które z tego powodu zawiesiły działalność gospodarczą mają możliwość zgłoszenia tego faktu w Biurze Związku w Złotowie, ul. Wawrzyniaka 4A.

Konsekwencją złożenia deklaracji zerującej lub zmiany częstotliwości odbiorów w danym miesiącu będzie brak obowiązku dokonania zapłaty za niewykonane usługi.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy