Aktualności
Przetarg
2020-09-24

Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza

drugi  ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej szkoły   nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 120/7 o pow. 1,1599 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0042 – Śmiardowo Złotowskie (KW PO1Z/00012526/1),

- budynek byłej szkoły parterowy, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 598 m2,

- na nieruchomości brak zbiornika na odbiór nieczystości płynnych,

- przeznaczenie działki obszar potencjalnej zlewni kanalizacji sanitarnej,

- nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbył się 17 lipca 2020 r. Cena wywoławcza – 830 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 27 listopada 2020 r. o godzinie: 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie ul. Kujańska 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości  50 000,00 zł; na konto Urzędu Gminy Zakrzewo nr  62 8944 0003 0000 0316 2000 0080 w SBL Zakrzewo w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy Zakrzewo w wyżej określonej dacie.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zakrzewo oraz na stronie internetowej www.zakrzewo.org.pl i BIP. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu  można uzyskać w pokoju nr 13 urzędu, tel. 67 266 70 75 wew. 48

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy