Aktualności
PSZOK-i znów otwarte
2020-12-09

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że z dniem 14 grudnia 2020 r. wznawia obsługę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowościach Złotów, Lipka, Rataje, Tarnówka i Zakrzewo. Obowiązuje reżim sanitarny - obowiązkowa osłona ust i nosa (maseczki, przyłbice).


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy