Aktualności
W podziękowaniu za wsparcie
2020-12-23

W Urzędzie Gminy Zakrzewo wójt Marek Buława gościł dziś Poseł na Sejm RP, Martę Kubiak. Spotkanie w kameralnym gronie było okazją do złożenia podziękowań za wsparcie w zakupie wozu bojowego dla jednostki OSP Głomsk

Pierwotnie zaplanowana uroczystość miała odbyć się 10 października w Głomsku, jednak ze względu na sytuację epidemiczną została ona odwołana. Okazja do spotkania, choć w znacznie skromniejszym gronie aniżeli pierwotnie planowano, nadarzyła się dopiero dziś.

Wójt Marek Buława wspólnie z prezesem OSP Głomsk Szymonem Tomke złożyli serdeczne podziękowania dla Pani Poseł RP Marty Kubiak, która miała wymierny wpływ w przyznaniu znacznego dofinansowania na zakup wozu. Dzięki jej zaangażowaniu udało się zrealizować wieloletnie marzenie strażaków z Głomska. Słowa szczególnego uznania i podziękowania otrzymał również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, mł. bryg. Jarosław Kołak.

Spośród osób nieobecnych na spotkaniu wójt docenił również pomoc  ze strony Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczaka oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Jolanty Ratajczak. Marek Buława postanowił wyróżnić też prezesa Szymona Tomke, który w dowód uznania zasług i docenienia zaangażowania w dziele zakupu wozu bojowego otrzymał pamiątkową statuetkę.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy