Aktualności
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
2021-02-03

Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

1) działki ewidencyjnej  nr 44/11, o pow. 0,0484 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0043 – Kujan, KW PO1Z /00010275/2, przeznaczenie działki – przeznaczenie działki  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 18MN,

cena wywoławcza – 35.190,00 zł,

wadium – 5.000,00 zł;

2) działki ewidencyjnej nr 8134/33 o pow. 0.0978 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0043- Kujan, (kw PO1Z/00040035/7) + udział 978/6736 w drodze stanowiącej działki 8134/28 i 8134/32 o pow. 0,0681 ha (KW PO1Z/00040035/7, PO1Z/00011509/9), przeznaczenie działki  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 21MN,

cena wywoławcza – 65 019,00 zł

wadium – 10.000,00 zł,

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań

Przetarg odbędzie się 11 marca 2021 r. o godzinie: pkt 1- 11:00 , pkt 2 -  11:20  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie ul. Kujańska 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Urzędu Gminy Zakrzewo nr  62 8944 0003 0000 0316 2000 0080 w SBL Zakrzewo w  terminie do  8 marca 2021 r. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy Zakrzewo w wyżej określonej dacie. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Właściwy organ może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.  Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zakrzewo oraz na stronie internetowej www.zakrzewo.org.pl i BIP

Szczegółowe informacje dotyczące przetargumożna uzyskać w pokoju nr 13 urzędu , tel. 67 266 70 75 wew. 48

Wójt

                                                                    ( -) Marek Buława                                                                       


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy