Aktualności
Inwestycja zakończona
2021-01-04

31 grudnia 2020 r. została oddana do użytku inwestycja realizowana w ramach zadania pn. “Zagospodarowanie terenu w miejscowości Stara Wiśniewka w zakresie przebudowy drogi gminnej”. 

W ramach inwestycji  przebudowane zostały dwa odcinki dróg, wybudowano chodniki, zjazdy do posesji, miejsca postojowe, kanalizację deszczową oraz zagospodarowano skwery i tereny zielone.

Wykonawcą zadania była firma Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 880 991,82 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 625 416,24 zł.

Wkład własny stanowi kwotę 255 575,58 zł w tym sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 227 303,01 zł.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy