Aktualności
Umowa podpisana
2020-09-24

W dniu 10 września 2020 r.  została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głomsku”.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – operacja wdrażana przez LGD Krajna Złotowska.

Projekt obejmuje zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Głomsku, który polegać będzie na budowie wiaty rekreacyjnej z wewnętrznym oświetleniem solarnym, nasadzeniu krzewów oraz ustawieniu ławek i śmietników.  Celem zadania jest rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głomsku.

Całkowity koszt operacji  –  60 872,64 zł w tym ze środków EFRROW – 38 733,00 zł.

 

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy