Aktualności
Konsultacje społeczne
2021-10-01

Zgodnie z uchwałą III.23.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo, Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza konsultacje „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.  Konsultacje są prowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, dotyczącej projektu aktu prawa w dniach od 01 października 2021r. do 15 października 2021r. Wnioski proszę zgłaszać osobiście lub pocztą tradycyjną na załączonym formularzu do Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub mailowo: ug_zakrzewo@pro.onet.pl.

Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 września 2021 r. ( przjedź )

Formularz uwag ( pobierz )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy