Aktualności
Pierwszy krok do kanalizacji
2021-10-05

W związku z podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej Wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława spotkał się dziś z Grzegorzem Górką, właścicielem firmy Inwestbud z Szydłowa. W czasie rozmów omówiona została koncepcja przygotowania kompletnej dokumentacji związanej z planowaną w przyszłości przez samorząd gminny budową sieci kanalizacyjnej w Czernicach, Głomsku i Nowym Głomsku.

Zakres  dokumentacji jest szeroki, obejmuje bowiem mapy do celów projektowych, badania geologiczno-geotechniczne, dokumentację projektową budowlana i wykonawczą, kosztorysy, specyfikacje techniczne dla budowy sieci kanalizacyjnej wykonane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami czy postanowieniami.

Przygotowanie tych dokumentów jest zadaniem złożonym i czasochłonnym, lecz niezbędnym w obliczu planów przeprowadzania tak poważnej inwestycji, jak budowa kanalizacji w kolejnych miejscowościach gminy.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy