Aktualności
Wybrano propozycje nazwy dla ronda
2018-04-10

Serdecznie dziękujemy za nadesłane propozycje nazwy dla naszego ronda! Do dalszego etapu, czyli głosowania, ostatecznie zakwalifikowano trzy propozycje: Rondo Blues Expressu, Rondo Ks. Bolesława Domańskiego oraz Rondo Znaku Rodła. Niestety, nie możemy nagrodzić każdego spośród przedstawiających swoje pomysły, dlatego zestawy gminnych upominków trafią do osób, które wytypowały wymienione propozycje jako pierwsze: Mateusz Wiebskowski, Marzena Gąsiewicz-Turaj oraz Małgorzata Doligała. Po odbiór gadżetów zapraszamy począwszy od jutra w godzinach pracy Urzędu Gminy Zakrzewo do biura nr 10 (I piętro)  Informacje na temat formy głosowania nad nazwą podamy niebawem.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy