Aktualności
Informacja publiczna
2018-11-29
Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu z inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa
 
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i  ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. nr 32, poz. 191 z późn. zm.)  informuję, że  w siedzibie Urzędu Gminy w Zakrzewie na okres 30 dni, tj. od 29.11.2018 r. do 29.12.2018 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń protokół inwentaryzacyjny nr 1/2018 z komunalizacji mienia będącego własności ą Skarbu Państwa.
W okresie wyłożenia protokołu inwentaryzacyjnego dodatkowe informacje o przedmiotowych nieruchomościach udzielane są  w Urzędzie Gminy Zakrzewo – pokój nr 13, tel. 67 266 70 75 wew. 48.
                                                      
           WÓJT
 
 ( - ) Marek Buława
 
Protokół inwentaryzacyjny ( pobierz )

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy