Aktualności
Przetarg
2019-01-30

Wójt Gminy Zakrzewo
ogłasza

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 399/1 o pow. 0,0822 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo (KW PO1Z/00000325/5), przeznaczenie działki obszar potencjalnej zlewni kanalizacji sanitarnej  możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań
Cena wywoławcza – 39 188,06 zł. Przetarg odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godzinie: 1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie ul. Kujańska 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości  5.000,00 zł; na konto Urzędu Gminy Zakrzewo nr  62 8944 0003 0000 0316 2000 0080 w SBL Zakrzewo w  terminie do  18 lutego 2019 r. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy Zakrzewo w wyżej określonej dacie. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zakrzewo oraz na stronie internetowej www.zakrzewo.org.pl i BIP
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu  można uzyskać w pokoju nr 13 urzędu, tel. 67 266 70 75 wew. 48

WÓJT GMINY

( - ) Marek Buława


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy