Aktualności
Nazwa dla ronda? Wypowiedz się!
2019-01-22

Wójt Gminy Zakrzewo informuje, że planowane jest nadanie nazwy położonemu przy zbiegu ulic Dworcowej i Człuchowskiej przy drodze wojewódzkiej nr 188 rondu w Zakrzewie. Decyzja w tej sprawie leży w gestii Rady Gminy Zakrzewo, która jest władna podjąć stosowną uchwałę, jednak przed poddaniem pod dyskusję propozycji chcemy poznać zdanie społeczeństwa.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Zakrzewo o wyrażenie opinii w tej sprawie poprzez przedstawienie swoich propozycji patrona / nazwy ronda lub pozostawienia ronda bez nazwy w formie pisemnej.

Wypełnione i podpisane formularze (zgodnie z wzorami opublikowanymi poniżej) prosimy przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, faksem na nr 067 266-73-71 , na adres poczty elektronicznej – ug_zakrzewo@pro.onet.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzewo w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2019 r. w godzinach pracy (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00).

WAŻNE: formularz powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby pełnoletniej zamieszkałej na stałe na terenie gminy Zakrzewo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Zakrzewie danych osobowych osoby składającej wniosek i osób na niej podpisanych. Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz zgłaszania wniosków o nadanie nazwy/pozostawienia bez nazwy ronda u zbiegu ulic: Dworcowej i Człuchowskiej w Zakrzewie ( word , PDF )

Załącznik 2 - Lista poparcia nadania nazwy/pozostawienia bez nazwy ronda u zbiegu ulic: Dworcowej i Człuchowskiej w Zakrzewie ( word , PDF )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy