Aktualności
Dorota Murach Zastępcą Wójta Gminy Zakrzewo
2019-01-31

Na mocy zarządzenia z dnia 29 stycznia Dorota Murach, dotychczas zastępca kierownika, a wcześniej kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, została powołana na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Zakrzewo.

Do zakresu czynności powierzonych Zastępcy Wójta Gminy Zakrzewo należy w szczególności wykonywanie czynności Kierownika Urzędu Gminy Zakrzewo pod nieobecność Wójta Gminy lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta. Obowiązki zastępcy Dorota Murach obejmie z dniem 1 lutego 2019 r.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy