Aktualności
O parku w Zakrzewie
2019-03-13

W Urzędzie Gminy Zakrzewo odbyło się dziś spotkanie informacyjne w sprawie zamiaru utworzenia parku krajobrazowego „Krajna”. Udział w nim brali wójtowie – gospodarz Marek Buława, wójt gminy Złotów Piotr Lach, wójt gminy Lipka Przemysław Kurdzieko, przedstawiciel gminy Łobżenica, przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo Krzysztof Doroszuk, radny sejmiku Henryk Szopiński, członek zarządu powiatu Paweł Owsianny, prezes Klubu Ekologicznego Jerzy Wańke, przedstawiciele nadleśnictwa Lipka i Złotów a także pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z wicedyrektorem Pawłem Śliwą na czele. Spotkanie to miało charakter roboczy i omówione zostały pierwsze szczegóły.

Jako pierwszy głos zabrał wnioskodawca utworzenia parku, Jerzy Wańke, który chwalił walory przyrodnicze terenów położonych na północy województwa wielkopolskiego. Zauważył przy tym, że w tej części Wielkopolski występuje „biała plama” w strukturze parków, których w sumie na terenie województwa jest obecnie trzynaście. J. Wańke ocenił, że utworzenie parku krajobrazowego przyniesie gminom szereg wymiernych korzyści. Jak się okazało, podobne wnioski ekolodzy zgłaszali już od wielu lat. Janusz Łakomiec stwierdził, że choć obszar parku jest jak najbardziej do ustalenia, to na pewno nie będzie zbieżny z pierwotnie zgłaszanym przez klub ekologów, ten bowiem obejmował m.in. obszar całych gmin i Złotowa, Łobżenicy, Zakrzewa i Lipki.

Dyrektor Łakomiec podkreślił, że zarówno władze wojewódzkie jak i leśnicy nie zamierzają mieszkańców i samorządowców do niczego zmuszać, lecz jedynie przekonywać o korzyściach oraz informować o wadach i zaletach tego rozwiązania, bo chodzi głównie o to, aby gminy na tym rozwiązaniu skorzystały. Decyzję podejmuje Sejmik Województwa w drodze uchwały, jednak najpierw muszą wypowiedzieć się rady gmin i miast. W podobnym tonie wypowiedział się w temacie tej oddolnej inicjatywy Henryk Szopiński, który podkreślił, że co najmniej od dziewięciu lat ekolodzy starali się o utworzenie parku.

Ponad dwugodzinne spotkanie pełne było merytorycznej dyskusji w oparciu o stosowne przepisy i fachową wiedzę w tym zakresie. Analizowano również mapy terenu i sąsiadujących obszarów. Żadnych decyzji nie podejmowano, bo te zależne są m.in. od uchwał rad gmin i opinii mieszkańców, niemniej jednak położone zostały solidne fundamenty pod dalsze procedowanie tematu parku.

Spotkanie uzupełniły prezentacje na temat działalności zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody w kontekście projektowanego parku krajobrazowego Krajna na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Lipka i Złotów. To drugie zagadnienie ma o tyle duże znaczenie, iż obecnie na obszarze, który wstępnie został zaplanowany jako przyszły park istnieją trzy formy ochrony przyrody: obszar chronionego krajobrazu Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie, obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Łobżonki oraz obszar siedliskowy Natura 2000 Uroczyska Kujańskie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w przyszłości teren ten rozszerzyć i utworzyć nową formę ochrony przyrody.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy