Aktualności
O współpracy z Uniwersytetem Artystycznym
2019-06-08

Być może w niedalekiej przyszłości krajobraz Zakrzewa się zmieni a już od jesieni organizowanych będzie znacznie więcej niż dotąd wydarzeń związanych ze sztuką przez duże S.

Wszystko to dzięki możliwościom, jakie niesie ze sobą zapoczątkowana spotkaniem w Urzędzie Gminy współpraca trójstronna pomiędzy samorządem gminnym, Domem Polskim w Zakrzewie i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W rozmowach z zastępcą wójta gminy Zakrzewo, Dorotą Murach brali udział radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Henryk Szopiński, dyrektor Domu Polskiego Barbara Matysek-Szopińska oraz dr hab., prof. UAP, Sławoj Dreszer - pracownik naukowy Pracowni Rewitalizacji Krajobrazu Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Omówione zostały perspektywy i zasady przyszłej współpracy.

Idea rewitalizacji krajobrazu opiera się na praktycznej realizacji badań naukowych poznańskiego uniwersytetu w stolicy gminy. Efektem pobytu studentów uczelni w Zakrzewie miałyby być zmiany związane chociażby z upiększeniem ronda, w dalszej perspektywie zaś ogrodów Domu Polskiego w Zakrzewie. Opierać się one mają o walory promocyjne miejscowości związane z Festiwalem Blues Express czy kulturą ludową Krajny.

Pracownicy i studenci uniwersytetu mieliby podczas swoich prac odbyć warsztaty i konsultacje z mieszkańcami Zakrzewa, aby mogli oni wyrazić swoje wnioski, sugestie i opinie odnośnie proponowanych kierunków zmian krajobrazowych, gdyż mają one poważne znaczenie dla społeczeństwa lokalnego. Rewitalizacja w dziedzinie krajobrazu obejmuje szereg działań związanych m.in. z kształtem struktur przestrzeni, ochronę i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych a także wymiar obejmujący konsekwencje zmian dla możliwości realizowania swoich celów przez różnorodne podmioty.

Drugim elementem współpracy mają być organizowane regularnie plenery, wystawy i warsztaty artystyczne, które wzbogacając kulturę lokalną staną się również elementem przygotowań prac dyplomowych dla autorów i uczestników. Pierwsza grupa młodych artystów może pojawić się w Zakrzewie już w październiku, gdyż są oni wręcz zachwyceni urokiem Zakrzewa i posiadaną bazą noclegową, którą stanowić będzie Dom Polski. Jest też prawdopodobne, iż w przyszłości współpraca pomiędzy gminą a uniwersytetem rozwinie się na kolejne wydziały obejmując nowe inicjatywy.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy