Aktualności
Program "Czyste powietrze" w gminie Zakrzewo
2019-07-12

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, podjęło działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w kraju. We wrześniu 2018 roku uruchomiony został Program priorytetowy Czyste Powietrze, wspierający wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Program zaplanowany jest na 10 lat (do 2029 r.) i po raz pierwszy na terenie całego kraju i zakłada wsparcie finansowe na zakup instalacji źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 8 lipca 2019 r. Wójt Gminy Zakrzewo podpisał porozumienie z WFOŚiGW, które ma na celu usprawnienie procedury weryfikacji składanych wniosków.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem będą mogły skorzystać z pomocy koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Zakrzewo przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. Na mocy podpisanego porozumienia, również w Urzędzie Gminy będzie rozpoczynał się proces weryfikacji złożonych wniosków. Wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną będą następnie wysyłane do WFOŚiGW z rekomendacją do podpisania umowy o udzielenie wsparcia.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy