Aktualności
Informacja o naborach
2019-07-18

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAJNA ZŁOTOWSKA

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia: 1. Podejmowanie działalności gospodarczej 14/2019. 2. Rozwijanie działalności gospodarczej 15/2019.

Termin i miejsce składania wniosków: od dnia 16 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r., (od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00). Wnioski należy składać osobiście, bezpośrednio w siedzibie LGD, tj. al. Piasta 32, 77-400 Złotów (Budynek Starostwa Powiatowego w Złotowie).

Więcej informacji na stronie: www.krajnazlotowska.pl w zakładce NABORY


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy