Aktualności
Kąpielisko zdatne do kąpieli
2019-07-22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie

po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z badań próbki wody pobranej do analizy laboratoryjnej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 15 lipca 2019 r. w trakcie trwania sezonu kąpielowego w punkcie: Kąpielisko nad jeziorem Borówno w Kujankach - lewa strona kąpieliska informuje, iż woda z kąpieliska nad jeziorem Borówno w Kujankach w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania i tym samym dopuszcza się w/w kąpielisko do kąpieli.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy