Aktualności
Konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy
2019-11-15

Z uwagi na docierające do nas informacje o trudnościach z lokalizacją posesji  nr 34, 38, 40 przynależnych do ul Towarowej i posesji 15C należącej do ul. Człuchowskiej Urząd Gminy w Zakrzewie postanowił podjąć inicjatywę nadania  tej części ulicy  (zgodnie z załącznikiem graficznym) nową nazwę.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Zakrzewo o złożenie pisemnie propozycji nazwy ulicy w terminie do dnia 25 listopada 2019 r.  Propozycje prosimy przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, faksem na nr 067 266-73-71 , na adres poczty elektronicznej – ug_zakrzewo@pro.onet.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzewo w godzinach pracy (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00).

Pobierz załącznik


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy