Aktualności
Mieszkania chronione uruchomione
2020-01-07

Gmina Zakrzewo uruchomiła mieszkania chronione. Zlokalizowane są one w budynku Domu Seniora przy ul. Szczepańskiego 1 w Zakrzewie i zostały utworzone w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem tworzenia tego typu mieszkań jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

Gmina Zakrzewo otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację tego zadania. Łączny koszt inwestycji w ramach otrzymanego wsparcia to 107 500,00 zł. Nadzór nad mieszkaniami chronionymi będzie sprawował kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Monika Przybyła.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy