Informacje ogólne

Statystyczne Vademecum Samorządowca za rok 2019

Liczba mieszkańców ogółem: 4 974

Powierzchnia gminy: 16 252 ha
Liczba sołectw: 14

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach (stan na 31 grudnia 2020 r. ):

 

Lp Sołectwo Liczba ludności
1 Czernice 353
2 Drożyska Małe 25
3 Drożyska Średnie 40
4 Drożyska Wielkie 410
5 Głomsk

462 (w tym Głomsk 196,

Nowy Głomsk 75,

Poborcze 191)

6 Kujan

299 (w tym Kujan 183,

Kujanki 116)

7 Ługi 119
8 Nowa Wiśniewka 119
9 Osowiec 65
10 Prochy 107
11 Stara Wiśniewka 504
12 Śmiardowo Złotowskie 277
13 Wersk 198
14 Zakrzewo

1904


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy