Skład Rady w kadencji 2018-2023

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

 Adres e-mail

1.

Doroszuk Krzysztof

 Przewodniczący Rady Gminy

radny.doroszuk@gmail.com

2.

Greczyło Czesław

Wiceprzewodniczący Rady Gminy, członek

Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

 radny.greczylo@gmail.com

3.

Orzechowska Ewelina

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

radna.orzechowska@gmail.com

4.

Byra        Kamilla

członek Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

 radna.byra@gmail.com

5.

Sieg        Damian

członek Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

 radny.sieg@gmail.com

6.

Czarnotta    Adam

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 radny.a.czarnotta@gmail.com

7.

Kaczmarek Grzegorz

członek Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy

 radny.kaczmarek@gmail.com

8.

Banach Wojciech

członek Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy

 radny.banach@gmail.com

9.

Kowalczyk Dorota

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 radna.kowalczyk@gmail.com

10.

Barabasz Renata

członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 radna.barabasz@gmail.com

11.

Kierzek    Paulina

członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 radna.kierzek@gmail.com

12.

Marek Drobkiewicz

członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

radny.drobkiewicz@gmail.com

13.

Pasisz Stanisław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 radny.pasisz@gmail.com

14.

Cieślik    Justyna

członek Komisji Rewizyjnej

 radna.cieslik@gmail.com

 15.

 Pikulik   Barbara

członek Komisji Rewizyjnej 

 radna.pikulik@gmail.com

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy