Wybory do Sejmu i Senatu

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

http://parlament2015.pkw.gov.pl/

Kalendarz wyborczy

1) Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile o składzie komisji, siedzibie oraz pełnionych dyżurach w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 25.10.2015 r. (pobierz )

2) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 23 września 2015 r. o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  lokalach obwodowych komisji  wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do  głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015  r. (pobierz )

3) ZARZĄDZENIE nr 39.2015 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (pobierz )

4) Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym (pobierz)

5) Głosowanie korespondencyjne w kraju (pobierz )

6) Zaświadczenie o prawie do głosowania (pobierz )

7) Dopisanie do spisu wyborców - wniosek (pobierz )

8) Rejestr wyborców
- wniosek (pobierz )

- pisemna deklaracja (pobierz )

9) Obwodowe Komisje Wyborcze- druk zgłoszenia (pobierz )

10) Głosowanie przez pełnomocnika (informacje )

- wniosek (pobierz)

- zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (pobierz )

11) Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (pobierz )

12) Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

13) Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (pobierz)

14) Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

15) Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzewo zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz )

16) ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców (pobierz)

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy