Lista organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Zakrzewo:

 

1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"

Prezes- Marek Drobkiewicz


2. Stowarzyszenie "Strefa Kultury"

Prezes- Jan Wojciechowski


3. Stowarzyszenie Chór "Tęcza"

Prezes- Krzysztof Gniot


 

4. LZS "Jedność" Zakrzewo

Prezes- Eugeniusz Barabasz


5. K.S. "Naprzód" Stara Wiśniewka

Prezes- Michał Massel


6. Stowarzyszenie  "Królewska Wieś"

Prezes- Krzysztof Czarnotta


7. UKS "Gimzak"

Prezes- Dominik Kaper


8. OSP Zakrzewo

Prezes- Michał Falba


9. OSP Kujan

Prezes- Stanisław Godlewski


10. OSP Ługi

Prezes- Michał Ziółkowski


11. OSP Głomsk

Prezes- Szymon Tomke


12. OSP Wersk

Prezes- Edmund Kabattek


13.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Gminny w Zakrzewie : prezes- Elżbieta Czarnotta

Koło TPD w Czernicach: przewodnicząca- Elżbieta Czarnotta


14. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Prezes- Zenon Spiczak-Brzeziński


16. Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie

Przewodnicząca-


 

17. Koło Gospodyń Wiejskich w Ługach

Przewodnicząca - Bernadeta Galla


18. Koło Gospodyń Wiejskich w Głomsku

Przewodnicząca - Zofia Senska


19. Koło Gospodyń Wiejskich w Osowcu

Przewodnicząca - Elżbieta Dorsz


 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy