Tryb pozakonkursowy

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Zakrzewo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 570).

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

w Biuletynie Informacji Publicznej:bip.wokiss.pl/zakrzewo (w dziale "Organizacje pozarządowe"),
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakrzewo: www.zakrzewo.org.pl

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.


ROK 2021 

 1) 21 maja 2021 r. Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. Szumią Bory Kujańskie – Eko Piknik " w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

treść oferty: tutaj  

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 2.000,00 zł

2) 09 września 2021 r. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Jedność w Zakrzewie złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. „Rywalizacja sportowa w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na poziomie A-Klasy” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Wnioskowana kwota wsparcia: 5.500,00 zł

Treść oferty ( zobacz )

Informacja Wójta Gminy ( zobacz )

[Opublikowano 10-09-2021 r.]


ROK 2020

3) 21 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Motocyklistów Explorers złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Jakiś rajd edycja druga i IV Wystawa Samochodów Zabytkowych " w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

treść oferty: tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

2) 26 czerwca 2020 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Złotowie złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Nauka udzielania pierwszej pomocy i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

treść oferty: tutaj 

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 3000,00 zł

 1) 7 lutego 2020 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Zakrzewie złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla seniorów" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

treść oferty: tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł


2019 ROK oferty złożone w trybie pozakonkursowym

 1. 6 lutego 2019 r. stowarzyszenie UKS Gimzak Zakrzewo złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Zimowe turnieje piłki halowej dzieci RESPECT CUP" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

  treść oferty: tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

2. 15 lutego 2019 r. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów złożył wniosek o wsparcia zadania pn. "Konkurs artystyczny Festiwal Przyjaźni" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

  treść oferty: tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 500,00 zł

 3. 31 października 2019 r. KGW Osowiec złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "Organizacja warsztatów kulinarnych tradycyjnej kuchni regionalnej" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

  treść oferty: tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000,00 zł

4. 20 listopada 2019 r. OSP Ługi złożyło wniosek o wsparcia zadania pn. "XXV Memoriał im. ks. dra Bolesława Domańskiego. Charytatywny bieg mikołajkowy - biegusiem dla Kubusia" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

treść oferty: tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie zadania: 6.000,00 zł


2018 ROK oferty złożone w trybie pozakonkursowym


1. 3 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie Ludzi w Biegu złożyło wniosek o wsparcie zadania pn. II Złoty Bieg w ramach 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

  treść oferty:tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 500 zł

2. 11 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie Chór "Tęcza" złożyło wniosek o wsparcie zadania pn. "Betlejem otwiera Eden" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

  treść oferty: tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000 zł

3. 5 marca 2018 r. Stowarzyszenie Nasz Czas ze Swarzędza złożyło wniosek o wsparcie zadania pn. "Okruchy Wspomnień - Stara Wiśniewka" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817).

  treść oferty: tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1300 zł

4. 5 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Strefa Kultury z Zakrzewa złożyło wniosek o wsparcie zadania pn. Spływ kajakowy dla młodzieży Gminy Zakrzewo z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817) 

Treść oferty: tutaj

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realiacji zadania - 2000 zł

 5. 31 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Strefa Kultury z Zakrzewa złożyło wniosek o wsparcie zadania pn. Spektakl "Projekt: Dziadek do orzechów" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

 treść oferty: tutaj

 Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 3000 zł

 6. 11 września 2018 r. Stowarzyszenie UKS Gimzak z Zakrzewa złożyło wniosek o wsparcie zadania pn. "Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich OZPN w kategorii młodzik" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

 treść oferty: tutaj

 Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 2000 zł

 7. 6 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Królewska Wieś Czernice złożyło wniosek o wsparcie zadania pn. "Turniej tenisa stołowego Czernice 2018" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

 treść oferty: tutaj

 Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 500 zł

8. 6 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Królewska Wieś Czernice złożyło wniosek o wsparcie zadania pn. "Organizacja imprez sportowych, wyjazdów, utrzymanie terenu sportowego" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

 treść oferty: tutaj

 Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 2000 zł

9. 14 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Strefa Kultury z Zakrzewa złożyło wniosek o wsparcie zadania pn. "Gminne Mikołajki 2018 - Mikołajowy Skarb" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

 treść oferty: tutaj 

 Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1000 zł  


2017 ROK oferty złożone w trybie pozakonkursowym


1. Dnia 07 marca 2017r. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie złożyła wniosek na wsparcie zadania pn. "Spotkanie z Matką Radosną" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 2.000 zł

2. Dnia 13 marca 2017r. Stowarzyszenie "Strefa Kultury" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Spektakl "ŁOMATKO" na Festiwalu "Gorzkie Żale. Nowe Epifianie" w Warszawie" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 900 zł

3. Dnia 11 maja 2017r. olski Związek Wędkarski w Zakrzewie złożył wniosek na wsparcie zadania pn. "Dzień dziecka- zawody wędkarskie" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 600 zł

4. Dnia 16 maja 2017r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Wspólny Cel" w Zakrzewie złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Obchody Świętojańskie 2017" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 600 zł

5. Dnia 14 czerwca 2017r. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Powitanie Lata w Ługach- Dzień Dziecka, Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 500 zł

6. Dnia 30 października 2017r. UKS "Gimzak" złożył wniosek na wsparcie zadania pn. "Świąteczno- mikołajkowy turniej piłki halowej RESPECT CUP" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 2.000 zł

7. Dnia 17 listopada 2017r. Stowarzyszenie "Strefa Kultury" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Spektakl "Projekt: BOLERO" w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie- DZIEŃ MUZYKI I TAŃCA" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 2.000 zł


 2016 ROK oferty złożone w trybie pozakonkursowym


1. Dnia 04 lutego 2016r. Stowarzyszenie "STREFA KULTURY" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Spektakl "Dekalog czyli folwarczne imaginarium" na Festiwalu "Gorzkie żale. Nowe Epifanie" w Warszawie" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 900 zł

2. Dnia 12 maja 2016r. Polski Związek Wędkarski w Zakrzewie złożył wniosek na wsparcie zadania pn. "Organizacja zawodów wędkarskich. Dzień dziecka" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1.000 zł

3. Dnia 27 czerwca 2016r. WOPR woj. wielkopolskiego, oddział miejsko powiatowy w Złotowie złożył wniosek na wsparcie zadania pn. "Zabezpieczenie ratownicze spływu kajakowego młodzieży gminy Zakrzewo" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 500 zł

4. Dnia 08 sierpnia 2016r. Stowarzyszenie "Nad Głomią" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Godomy po naszemu. V Przegląd gwar nad Głomią" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1.000 zł

5. Dnia 26 sierpnia 2016r. Polski Związek Wędkarski w Zakrzewie złożył wniosek na wsparcie zadania pn. "Grand Prix- zawody na j. Łączyn" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 560 zł

6. Dnia 25 listopada 2016r. Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Mikołajkowa Bajkolandia- Zimowy Żart" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1.000 zł

7. Dnia 28 listopada 2016r. Stowarzyszenie UKS "GIMZAK" w Zakrzewie złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Świąteczno- mikołajkowy turniej piłki halowej RESPECT CUP" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 2.500 zł

 


 

2015 ROK oferty złożone w trybie pozakonkursowym


Uznając celowość realizacji zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Zakrzewo pod adresem : 77-424 Zakrzewo, ul. Kujańska 5 lub mailem na adres: ug_zakrzewo@pro.onet.pl

1. Dnia 22 stycznia 2015r. Stowarzyszenie "STREFA KULTURY" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Festiwal obrzędów góralskich "Śpiskie zwyki".Warsztaty tańców ludowych." w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1.500 zł

2. Dnia 09 lutego 2015r. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "GROMADA" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Festiwal Pieśni Maryjnej" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 500 zł

3. Dnia 26 czerwca 2015r. Stowarzyszenie "Nad Głomią" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Śladami naszych przodków 2015" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 900 zł

4. Dnia 23 października 2015r. Stowarzyszenie "Strefa Kultury" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Mikołajkowa Bajkolandia- Skrzat i Magia Świąt" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1.000 zł

5. Dnia 23 października 2015r. Stowarzyszenie Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "GROMADA" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Wyjazd za osiągnięcia sportowe" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 1.500 zł

6. Dnia 12 listopada 2015r. Stowarzyszenie UKS "GIMZAK" złożyło wniosek na wsparcie zadania pn. "Mikołajkowy turniej piłki halowej RESPECT CUP" w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118)

treść oferty: TUTAJ

Proponowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania- 3.300 zł


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy