Wybory samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( zobacz )

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego mającego swoją siedzibę na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego ( zobacz )

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z terenu powiatu pilskiego i złotowskiego  ( zobacz )

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ilości mieszkańców ( zobacz

Uchwała Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakrzewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( zobacz )

Uchwała Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakrzewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym ( zobacz )

Obwieszczenie Starosty Złotowskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych Powiatu Złotowskiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej   ( zobacz )

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej do wyborów do Rady Gminy Zakrzewo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ( zobacz )

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ( zobacz )

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego ( zobacz )

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( zobacz )

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( zobacz )

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzeniu wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ( zobacz )

Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( zobacz )

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 10 września 2018 r. ( zobacz )

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie ( zobacz )

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 12 września 2018 r. o skladzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie ( zobacz )

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 17 września 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie ( zobacz )

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 września 2018 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ( zobacz )

Informacja Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 21 września 2018 r. (dotyczy: dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i losowań kandydatów) ( przejdź )

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zakrzewo ( przejdź )

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r. ( przejdź )

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ( przejdź )

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania ( przejdź )

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych do  ustalenia wyników głosowania ( przejdź )

Więcej bieżących informacji: https://pila.kbw.gov.pl/


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy