Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Wizualizacja wyborów, listy kandydatów i kandydaci, wyszukiwarka obwodów głosowania (granice) ( przejdź )


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( zobacz )

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. ( zobacz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 22 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. ( zobacz )

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. ( zobacz )

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. ( zobacz )

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach ( zobacz )

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. ( zobacz )

Zarządzenie nr 72.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( zobacz )

Postanowienie nr 206/2019 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zakrzewo ( zobacz )

Postanowienie nr 233/2019 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  ( zobacz )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy