Wybory Prezydenta RP 2020

1) Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2) KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Pile z dnia 25 lutego 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

3) KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Pile z dnia 25 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

4) WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

5) ZGŁOSZENIE WYBORCY na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

6) ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

7) Postanowienie nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zakrzewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

8) Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. w Gminie Zakrzewo

9) Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 kwietnia 2020 roku o  granicach i siedzibach obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP

10) Informacja Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 kwietnia 2020 roku o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniu 

11) Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II  z dnia 17 kwietnia 2020 – zgłoszenia uzupełniające

12)  Zgłoszenie wyborcy na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 – 05 - 2020 r.

13) Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

14) Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r.

15) Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy