Zakrzewska Nagroda Rodła

Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo z dn. 20 lutego 2020 r. ustanowiona została Zakrzewska Nagroda Rodła, stanowiąca honorowe wyróżnienie za osiągnięcia i zasługi na rzecz pielęgnowania wartości ujętych w Pięciu Prawdach Polaków spod Znaku Rodła. Warunki oraz tryb przyznawania nagrody określa regulamin.


Regulamin przyznawania Zakrzewskiej Nagrody Rodła - wersja PDF

Regulamin przyznawania Zakrzewskiej Nagrody Rodła - wersja WORD

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy