Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.

1) Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2) Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

3) Komunikat Komisarzy Wyborczych w Pile o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

4) Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

5) Informacje o dodatkowych zgłoszeniach kadndyatów oraz o losowaniach 

6) Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

7) Postanowienie nr 52/2020 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zakrzewo

8) Postanowienie nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

9) Postanowienie nr 122/2020  Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1  do Postanowienia Nr 52/2020 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 15 czerwca 2020 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zakrzewo 

10) Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy