Aktualności
Konsultacje społeczne
2019-09-16

Zgodnie z Zarządzeniem nr 73.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 września 2019 r. informujemy o planowanych konsultacjach projektu "Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020", które odbędzie się w dniach 23 września 2019 r. - 07 października 2019 r.

Informacja o realizacji projektu
2019-09-13

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych została wykonana przy współfinansowaniu środków samorządu Województwa Wielkopolskiego

Nowa inicjatywa PBŻ
2019-09-13

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności  rozpoczyna realizację projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych dla subregionu pilskiego, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Diamentowe gody w Zakrzewie
2019-09-13

Sześćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzą Państwo Melania i Joachim Weistock


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy