Aktualności
Przyjaźni z Mouroux ciąg dalszy
2021-01-20

Partnerstwo pomiędzy Gminą Zakrzewo a francuskim merostwem Mouroux będzie kontynuowane – taką deklarację, w czasie wideokonferencji, zgodnie złożyli wójt Marek Buława oraz mer Michel Saint-Martin

Klub Rodziny Zaprasza
2021-01-20

„Klub Rodziny” realizowany jest w ramach Umowy o dofinansowanie projektu "Razem dla mieszkańców Gminy Zakrzewo- utworzenie Klubu Seniora i wsparcie dla rodzin!"  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2021-01-19

Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nabór na członków komisji konkursowej
2021-01-19

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

Konsultacje społeczne
2021-01-19

Wójt Gminy Zakrzewo podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy